„Pogrążeni w śmierci zostaliśmy wezwani do życia i zaproszeni na ucztę Syna, Zbawcy wszechświata. Miłość zstąpiła z wysoka i dała nam życie, byśmy głosili chwałę Jego łaski.”

Jezus zmartwychwstał i jest to największa radość ludzkości. Bo otworzył  dla nas drogę życia wiecznego, gdzie stajemy się nowym stworzeniem, odnowionym miłością Boga. Życzymy Wam Wszystkim, którzy się z nami modlicie, odwiedzacie nasz kościół i klasztor, wspieracie nas, uczycie się ufać i pragniecie poznać miłość Chrystusa, aby prawda o zmartwychwstaniu była dla Was zawsze źródłem nadziei.

Pascha zmienia wszystko. I choć wciąż przygotowujemy się do życia w wieczności i tęsknimy za Pełnią, doświadczając cierpienia i grzeszności, jesteśmy zanurzeni w Jego miłości i podtrzymuje nas łaska. Jeśli otwieramy się na Bożą obecność i mamy w sobie Jego Ducha, żyjemy nowym życiem, naznaczonym przebaczeniem, miłosierdziem, pokorą i wewnętrznym pokojem.  Tego Wam życzymy, dziękując za duchową łączność, wszelkie dobro i życzliwość. Niech obecność Boga przenika Wasze serca, przeprowadzając je w pokoju przez każdą noc. W oczekiwaniu na Dzień, gdy w pełni rozbłyśnie dla nas Jego Światło, zapewniamy o naszej modlitwie.