O nas

O mniszkach z Krakowa-Łobzowa

 

 

Klasztor

Sióstr Karmelitanek Bosych

Jesteśmy mniszkami, całe nasze życie wypełnione jest modlitwą. Wynika to z wiary, że rzeczywistość nadprzyrodzona jest dużo bardziej realna niż ta materialna. Bóg jest absolutnym centrum wszystkiego. Z miłości pragniemy Mu służyć, uwielbiając Go i oddając Mu cześć.

Kościół uczy nas, że uczestnicząc w liturgii łączymy się z liturgią niebieską. Razem z aniołami zanosimy modlitwy także za Was, świadome, że bez Waszej pomocy nie mogłybyśmy żyć naszym powołaniem. Jesteśmy ubogie i tylko dzięki dobroci innych możemy ogrzać zimą klasztor, zapewnić opiekę medyczną starszym siostrom, przeprowadzić konieczne remonty.  Wasze wsparcie to dla nas znak troski i miłosierdzia Boga.

WWW: https://karmelitankikrakow.pl/

Klasztor Karmelitanek Bosych
pod wezwaniem Opieki Św. Józefa
w Krakowie

ul. Łobzowska 40
31-140 Kraków

tel.: +48 12 633 93 42 lub 503 974 295
Telefon odbieramy w godzinach 9.00-11.30, 15.00-16.30 poza czasem modlitwy i spotkań wspólnotowych
e-mail: sskb.santjosef@gmail.com