Łączymy się ze wszystkimi wierzącymi w świętowaniu Bożego Narodzenia – dnia Miłosiernej Miłości, która zechciała uniżyć się, pochylić się nad nami i wprowadzić w zażyłość z Bogiem.

Życzymy Wam wszystkim – naszym Bliskim, Przyjaciołom i Dobroczyńcom – by te UPRAGNIONE, NOWE NARODZINY JEZUSA  przeniknęły łaską Wasze życie. Niech Jego przyjście przemienia Was, dając nadzieję i pokój pośród przeciwności. Niech to Boże Narodzenie wydarzy się teraz i dotknie Waszych serc, by miłość Boga mogła w nich zamieszkać.

Pamiętamy i modlimy się za Was. Radości, troski i cierpienia, jakie nam powierzacie, są dla nas ważne. Jeszcze bardziej są ważne dla Boga, który pragnie obdarzyć swoje dzieci obfitością życia. Chcemy towarzyszyć Wam duchowo i dziękujemy za okazane nam zaufanie, gdy o to prosicie. Niech Chrystus Was umacnia. Błogosławionych Świąt!