Gdy w 2020 roku zaczynałyśmy akcję odnowklasztor.pl wydawało się, że realizacja projektu jest wręcz niemożliwa. Tymczasem po trzech latach tak wiele jest zrobione! I otwierają się kolejne możliwości. Mamy już pozwolenie i zatwierdzony projekt na drugą bramę oraz drogę wewnętrzną do klasztoru. Co więcej – Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa udzielił nam dotacji na rekonstrukcję i wzmocnienie fundamentów muru przy poszerzanej bramie! Ma wynosić 80% kosztów. Bardzo się cieszymy i z entuzjazmem konsultujemy kolejne prace.

Ta inwestycja to olbrzymia kwota. Położenie drogi zostało wycenione na 530.000 zł. Jednak prace przy rekonstrukcji fragmentu muru zostały ograniczone do jak najmniejszego odcinka. Dzięki temu kwota jest dużo niższa – 85.000. Dotacja to 68.000, nasz wkład –  17.000. Metalowa brama kosztuje 22.000. W sumie potrzebujemy 569.000. Jednak doświadczając Waszej życzliwości i otwartości z nadzieją podejmujemy drugi etap zbiórki. Dziękujemy Wam z serca!